Vi åpner dørene 15.6

Bare tren hvis du er helt symtomfri

Vis hensyn – hold 1 meters avstand – 2 meter ved hard kondisjonstrening

Vask hender før du går inn i treningsonene

Vask apparater og alt utstyr etter bruk (husk stenger ,matter og vekter)

Vi vasker og desinfiserer hyppig alle kontaktflater