Velkommen til trygg trening

Du er kanskje en av de som har sittet litt mye stille i denne perioden med nedstengninger og Covid-19. Husk at det også er viktig, kanskje enda viktigere enn tidligere, å holde seg i god form. På e2 følger vi myndighetenes standarder for smittevern til punkt og prikke. I tillegg er vi så heldige å ha store og luftige lokaler som gjør det trygt hos oss. For øvrig krever vi dette av deg:

Bare tren hvis du er helt symtomfri

Vis hensyn – hold 1 meters avstand – 2 meter ved hard kondisjonstrening

Vask hender før du går inn i treningsonene

Vask apparater og alt utstyr etter bruk (husk stenger ,matter og vekter)

Vi vasker og desinfiserer hyppig alle kontaktflater