Priser Pindsle & Framnæs

Basis Bymedlemskap Framnæs & Pindsle

Oppsigelsestid 1 mnd. 12 mnd bindingstid. Ingen mulighet for frys

Adm.gebyr                kr. 299,- (engangsbeløp)
Pris pr. mnd.            kr. 509,-

Flex Bymedlemskap Framnæs & Pindsle

Oppsigelsestid 2 mnd. Ingen bindingstid. Kan fryses inntil 2 mnd per år (gebyr 60,- per mnd). Frys gjelder hele måneder og må meldes innen utgang av måneden før frys skal effektueres.

Adm.gebyr                kr. 299,- (engangsbeløp)
Pris pr. mnd.            kr. 599,-

Senior Basis Bymedlemskap Over 65 år

Oppsigelsestid 1 mnd. 12 mnd bindingstid.
Pris per måned 459,-
Adm gebyr 299,-

Senior Flex Bymedlemskap Over 65 år

Oppsigelsestid 2 mnd. Ingen bindingstid. Kan fryses inntil 2 mnd per år (gebyr 60,- per mnd). Samme betingelser for frys som ordinær Flex.
Pris per måned 499,-
Adm gebyr 299,-

Junior Bymedlemskap 14-23 år

Oppsigelsestid 2 mnd. Ingen bindingstid.

Adm.gebyr                kr. 299,- (engangsbeløp)
Pris pr. mnd.            kr. 459,-

Basis e2 Framnæs

Trening lokalt ved e2 Framnæs, Framnesveien 7

12 mnd. bindingstid. 1 mnd. oppsigelse

Adm.gebyr 299,- (engangsbeløp)

Pris pr. mnd. 399,-

Basis e2 Framnæs inkl. gruppetimer

Trening lokalt ved e2 Framnæs inkl. gruppetimer i sal/sykkel.
12 mnd. binding. 1 mnd. oppsigelse

Adm gebyr 299,- (engangsbeløp)

Pris pr. mnd 459,-

Flex e2 Framnæs

Trening lokalt ved e2 Framnæs inkl. gruppetimer i sal/sykkel
Adm gebyr 299,- (engangsbeløp)

Pris pr. mnd 499,-

Oppsigelsestid 2 mnd. Ingen bindingstid. Kan fryses inntil 2 mnd per år (gebyr 60,- per mnd). Frys gjelder hele måneder og må meldes innen utgang av måneden før frys skal effektueres.

Kortids medelmskap:

Pris pr. uke.  299,-

1 mnd. 699,- for tilgang Pindsle & Framnæs

1 mnd. lokalt e2 Framnæs 599,-

Andre priser

Klipp 12                            kr. 1800,-
Klipp 6                              kr. 1000,-
Drop in                              kr. 170,-

Bedrift priser forekommer. Ta kontakt med oss!