Wattbike

Wattbike’s må ikke forveksles med våre Spinningssykler. Wattbike er nemlig et helt annet konsept og retter seg spesielt mot deg som vil bli bedre på sykkel. Syklene ble utviklet av British Cycling og brukes av proffer over hele verden. Du kan analysere tråkket ditt, bruke diverse testprotokoller og få den rette følelsen av å sykle ute. På e2 finner du Wattbike i såkalte smallgroups, som eget PT produkt og som testredskap.  Som e2 medlem kan du benytte syklene når det passer deg om du har vært gjennom en sertifisering (kunnskap om hvordan du bruker sykkelen).

Kundene vår som har begynt å trene på Wattbike får ikke fullrost syklene nok. De ser stor fremgang og har hentet ny motivasjon.

Sjekk gjerne ut www.wattbike.com om du vil vite mer om syklene.

Prøv og bli overbevist! Wattbike foregår i eget rom på e2 Pindsle.